3 Đặc tính chỉ có ở giường ngủ sợi thủy tinh SF Home
.