Nội thất Made in Italia - SFHOME
Nội thất Made in Italia

BẢNG GIÁ NỘI THẤT ITALIA

 

Stt Tên sản phẩm Mã sản phẩm Model Đơn giá
1 ALF – Bedroom – KS Bed PJBE0175 Bellagio 71,522,456
2 ALF – Bedroom – Nightstand L KJBE131 Bellagio 21,561,788
3 ALF – Bedroom – Nightstand R KJBE130 Bellagio 22,089,975
4 ALF – Bedroom – Dresser KJBE120 Bellagio 51,958,978
5 ALF – Bedroom – Chest KJB115 Bellagio 44,911,783
6 ALF – Bedroom – Vanity PJBE0135 Bellagio 50,380,871
7 ALF – Dining – Side Chair(Velour) KJBE620 Bellagio 10,438,746
8 ALF – Bedroom – QS Bed PJMB0250 Mont Blanc 33,762,919
9 ALF – Bedroom – Nightstand KJMB130KT Mont Blanc 13,252,518
10 ALF – Bedroom – Dresser KJMN120 Mont Blanc 29,344,924
11 ALF – Bedroom – Mirror KJMB140KT Mont Blanc 7,467,984
12 ALF – Bedroom – Chest KJMN115 Mont Blanc 28,819,084
13 ALF – Bedroom – QS Bed w/Light PJHE0175 Heritage 37,864,588
14 ALF – Bedroom – Nightstand L KJHE131 Heritage 21,456,737
15 ALF – Bedroom – Nightstand R KJHE130 Heritage 21,456,737
16 ALF – Bedroom – Dresser KJHE120 Heritage 52,064,029
17 ALF – Bedroom – Mirror KJHE140 Heritage 9,255,606
18 ALF – Bedroom – Chest KJHE115 Heritage 45,963,463
19 ALF – Bedroom – Bench KJHE205 Heritage 43,544,364
20 ALF – Bedroom – KS Bed PJGA0175CN Garda 88,035,358
21 ALF – Bedroom – QS Bed PJGA0170CN Garda 72,994,926
22 ALF – Bedroom – Nightstand KJGA0130CN Garda 15,566,566
23 ALF – Bedroom – Dresser KJGA0120CN Garda 46,489,303
24 ALF – Bedroom – Mirror KJGA0140CN Garda 9,045,504
25 ALF – Bedroom – Chest KJGA0115CN Garda 67,420,200
26 ALF – Bedroom – QS Bed PJAT0150 Athena 33,762,919
27 ALF – Bedroom – Nightstand L KJAT131 Athena 20,615,158
28 ALF – Bedroom – Nightstand R KJAT130 Athena 20,615,158
29 ALF – Bedroom – Dresser KJAT120 Athena 43,649,415
30 ALF – Bedroom – Mirror KJAT640 Athena 8,940,454
31 ALF – Bedroom – Chest KJAT115 Athena 41,651,106
32 ALF – Bedroom – QS Bed w/Light PJIE0290BI Imperia 34,919,649
33 ALF – Bedroom – Nightstand L KJIE131BI Imperia 11,148,864
34 ALF – Bedroom – Nightstand R KJIE130BI Imperia 11,148,864
35 ALF – Bedroom – Dresser KJIE120BI Imperia 25,558,406
36 ALF – Bedroom – Mirror KJIE140BI Imperia 5,679,776
37 ALF – Bedroom – QS Bed PJTI0290RG Tivoli 29,976,401
38 ALF – Bedroom – NS Left KJTI131RG Tivoli 11,253,915
39 ALF – Bedroom – NS Right KJTI130RG Tivoli 11,253,915
40 ALF – Bedroom – Dresser KJTI120RG Tivoli 26,189,884
41 ALF – Bedroom – Mirror KJTI140RG Tivoli 5,469,675
42 ALF – Bedroom – Chest KJTI115RG Tivoli 29,029,772
43 King Ortho (Bed Frame) KING ORTHO 9,155,250
44 King Ortho (Bed Frame) QUEEN ORTHO 7,981,500
45 ALF – Dining – Table w/ Extension PJGA0615CN Garda 46,699,698
46 ALF – Dining – Side Chair KJGA620CN Garda 12,095,738
47 ALF – Dinning – Buffet KJGA610CN Garda 49,118,797
48 ALF – Dinning – Table w/ Extension PJCV0616BI Canova 55,745,496
49 ALF – Dinning – Side Chair KJCV620BI Canova 11,149,256
50 ALF – Dinning – Buffet PJCV0610BI Canova 55,114,018
51 ALF – Dinning – 1 Door Curio L PJCV0606BI Canova 27,031,463
52 ALF – Dinning – 1 Door Curio R PJCV0605BI Canova 27,031,463
53 ALF – Dinning – Table w/ Extension PJMB0616 Mont Blanc 49,539,879
54 ALF – Dinning – Side Chair Ecoleather KJMB620KT Mont Blanc 10,412,776
55 ALF – Dinning – Buffet KJMB610KT Mont Blanc 34,603,911
56 ALF – Dinning – China Cabinet PJMB0600 Mont Blanc 44,070,204
57 ALF – Dinning – Buffet Mirror KJMB640KT Mont Blanc 7,257,296
58 ALF-Rect coffee Table KJMB627KT Mont Blanc 11,784,450
59 ALF- End Table KJMB625KT Mont Blanc 10,000,350
60 Garda – Dinning – Sea Fan Chandelier XL 16-1049PN Regina Andrew 21,963,797
61 Garda – Dinning – Crystal Mini Sphere Lamp 13-1014 Regina Andrew 8,715,094
62 Canova – Dinning – Bubbles Chandelier 16-1044CLR Regina Andrew 39,526,031
63 Mont Blanc – Dinning – Neo Chandelier Large 16-1143PN Regina Andrew 52,730,719
64 Canova – Dinning – Tapered Hex Crystal Table Lamp 13-1174 Regina Andrew 13,116,656
65 Mont Blanc – Dinning – Eureka Task Lamp 16-1119PN Regina Andrew 15,757,594
66 Bellagio – Bedroom – Daphne Table Lamp 13-1126 Regina Andrew 11,818,195
67 Mont Blanc – Bedroom – Tatiana Crystal Table Lamp Large 13-1273 Regina Andrew 11,942,906
68 Mont Blanc – Bedroom – Tatiana Crystal Table Lamp Small 13-1272 Regina Andrew 8,715,094
69 Heritage – Bedroom – Chain Link Table Lamp 13-1102 Regina Andrew 17,518,219
70 Garda – Bedroom – Milano Table Lamp 13-1043AM Regina Andrew 8,715,094
71 Athena – Bedroom – Angelica Crystal Table Lamp Small 13-1319 Regina Andrew 14,877,281
72 Imperia – Bedroom – Exhibit Table Lamp 13-1161 Regina Andrew 30,722,906
73 Tivoli – Bedroom – Stardust Glass Table Lamp 13-1047 Regina Andrew 6,954,469
74 Tivoli – Bedroom – Art Glass Mini Orb Lamp 13-1219 Regina Andrew 4,555,324
75 Garda – Dining – Style: Dotto – Color: Ochre – Size: 200 CUSTOM Linie Design 48,505,219
76 Mont Blanc – Dining – Style: Dotto – Color: Cactus – Size: 200 CUSTOM Linie Design 48,505,219
77 Canova – Dining – Style: Fuller – Color: Grey – Size: 200 CUSTOM Linie Design 41,492,063
78 Group D – Bellagio – Bedroom – Style: Pennello – Color: Blue – Size: 200 CUSTOM Linie Design 42,137,625
79 Mont Blanc – Bedroom – Style: Bita – Color: Blue – Size: 200 CUSTOM Linie Design 35,388,563
80 Heritage – Bedroom – Style: Akinori – Color: Green – Size: 200 CUSTOM Linie Design 48,505,219
81 Garda – Bedroom – Style: Charm – Color: White – Size: 200 CUSTOM Linie Design 35,124,469
82 Athena – Bedroom – Style: Fade – Color: Leather – Size: 200 CUSTOM Linie Design 60,682,875
83 Athena – Dining – Style: Sachi – Color: Silver – Size: 200 CUSTOM Linie Design 48,505,219
84 Imperia – Bedroom – Style: Fuller – Color: Heather – Size: 200 CUSTOM Linie Design 41,492,063
85 Tivoli – Bedroom – Style: HT Shiny – Color: Grey – Size: 200 CUSTOM Linie Design 39,144,563
86 Accessories & Rugs – Cloud 9 Duvet – Celestia Queen – CELESTIADVT-IV, Ivory CUSTOM Imperia Bedroom 29,930,625
87 Accessories & Rugs – Cloud 9 Euro – Celestia – CELESTIAN-IV, Ivory CUSTOM Imperia Bedroom 7,864,125
88 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – Grandite: GRANITE01J-GY, Grey 22×22 CUSTOM Imperia Bedroom 5,223,188
89 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – ASH02C-SV 14×20 CUSTOM Imperia Bedroom 6,162,188
90 Accessories & Rugs – Cloud 9 Quilt – Kantha Queen – KANTHAQ-LIN, Linen CUSTOM Tivoli Bedroom 18,486,563
91 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow: CA2436J-GY, Grey 22×22 CUSTOM Tivoli Bedroom 7,864,125
92 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – RAINA08J-IV 22×22 CUSTOM Bellagio Bedroom 6,983,813
93 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – ISLAY: ISLAY01J-BL BLUE 22×22 CUSTOM Mount Blanc Bedroom 7,864,125
94 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – NIMBUS: NIM03A-LB, LIGHT BROW, GOLD 22×22 CUSTOM Garda Bedroom 7,864,125
95 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – CRYSTAL 6012A-IV, IVORY 22×22 CUSTOM Athena Bedroom 7,864,125
96 Swivel Chair C065 Gloria Natuzzi 39,907,500
97 003 Chair C014 Natuzzi 26,996,250
98 Relax Chair B903 Natuzzi 22,888,125
99 Small – -NL130 stone Mustang Natuzzi 39,467,344
100 Various Chair – Relax Chair Himolla Germany 52,642,688


Ghi chú

  • Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
  • Bảo hành: 2 năm
  • Thời hạn hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá