Nội thất Made in Italia - SFHOME
Nội thất Made in Italia

BẢNG GIÁ NỘI THẤT ITALIA

 

SttTên sản phẩmMã sản phẩmModelĐơn giá
1ALF – Bedroom – KS BedPJBE0175Bellagio101,904,000
2ALF – Bedroom – Nightstand LKJBE131Bellagio31,473,000
3ALF – Bedroom – Nightstand RKJBE130Bellagio31,473,000
4ALF – Bedroom – DresserKJBE120Bellagio74,031,000
5ALF – Bedroom – ChestKJB115Bellagio63,990,000
6ALF – Bedroom – VanityPJBE0135Bellagio71,781,000
7ALF – Dining – Side Chair(Velour)KJBE620Bellagio14,874,000
8ALF – Bedroom – QS BedPJMB0250Mont Blanc48,105,000
9ALF – Bedroom – NightstandKJMB130KTMont Blanc18,882,000
10ALF – Bedroom – DresserKJMN120Mont Blanc41,811,000
11ALF – Bedroom – MirrorKJMB140KTMont Blanc10,641,000
12ALF – Bedroom – ChestKJMN115Mont Blanc41,061,000
13ALF – Bedroom – QS Bed w/LightPJHE0175Heritage53,949,000
14ALF – Bedroom – Nightstand LKJHE131Heritage30,570,000
15ALF – Bedroom – Nightstand RKJHE130Heritage30,570,000
16ALF – Bedroom – DresserKJHE120Heritage74,181,000
17ALF – Bedroom – MirrorKJHE140Heritage13,188,000
18ALF – Bedroom – ChestKJHE115Heritage65,487,000
19ALF – Bedroom – BenchKJHE205Heritage62,043,000
20ALF – Bedroom – KS BedPJGA0175CNGarda125,433,000
21ALF – Bedroom – QS BedPJGA0170CNGarda104,004,000
22ALF – Bedroom – NightstandKJGA0130CNGarda22,179,000
23ALF – Bedroom – DresserKJGA0120CNGarda66,237,000
24ALF – Bedroom – MirrorKJGA0140CNGarda12,888,000
25ALF – Bedroom – ChestKJGA0115CNGarda96,060,000
26ALF – Bedroom – QS BedPJAT0150Athena48,105,000
27ALF – Bedroom – Nightstand LKJAT131Athena29,373,000
28ALF – Bedroom – Nightstand RKJAT130Athena29,373,000
29ALF – Bedroom – DresserKJAT120Athena62,190,000
30ALF – Bedroom – MirrorKJAT640Athena12,738,000
31ALF – Bedroom – ChestKJAT115Athena59,343,000
32ALF – Bedroom – QS Bed w/LightPJIE0290BIImperia49,752,000
33ALF – Bedroom – Nightstand LKJIE131BIImperia15,885,000
34ALF – Bedroom – Nightstand RKJIE130BIImperia15,885,000
35ALF – Bedroom – DresserKJIE120BIImperia36,414,000
36ALF – Bedroom – MirrorKJIE140BIImperia8,094,000
37ALF – Bedroom – QS BedPJTI0290RGTivoli42,711,000
38ALF – Bedroom – NS LeftKJTI131RGTivoli16,035,000
39ALF – Bedroom – NS RightKJTI130RGTivoli16,035,000
40ALF – Bedroom – DresserKJTI120RGTivoli37,314,000
41ALF – Bedroom – MirrorKJTI140RGTivoli7,794,000
42ALF – Bedroom – ChestKJTI115RGTivoli41,361,000
43King Ortho (Bed Frame)King OrthorKing Orthor13,044,000
44King Ortho (Bed Frame)King OrthorKing Orthor11,372,250
45ALF – Dining – Table w/ ExtensionPJGA0615CNGarda66,537,000
46ALF – Dining – Side ChairKJGA620CNGarda17,233,929
47ALF – Dinning – BuffetKJGA610CNGarda69,984,000
48ALF – Dinning – Table w/ ExtensionPJCV0616BICanova79,425,000
49ALF – Dinning – Side ChairKJCV620BICanova15,885,375
50ALF – Dinning – BuffetPJCV0610BICanova78,525,000
51ALF – Dinning – 1 Door Curio LPJCV0606BICanova38,514,000
52ALF – Dinning – 1 Door Curio RPJCV0605BICanova38,514,000
53ALF – Dinning – Table w/ ExtensionPJMB0616Mont Blanc70,584,000
54ALF – Dinning – Side Chair Ecoleather KJMB620KTMont Blanc14,836,125
55ALF – Dinning – BuffetKJMB610KTMont Blanc49,303,500
56ALF – Dinning – China CabinetPJMB0600Mont Blanc62,790,000
57ALF – Dinning – Buffet MirrorKJMB640KTMont Blanc10,341,000
58ALF-Rect coffee TableKJMB627KTMont Blanc16,791,000
59ALF- End TableKJMB625KTMont Blanc14,247,000
60Garda-Dinning-Sea Fan Chandelier XL   16-1049PNRegina Andrew31,294,500
61Garda-Dinning-Crystal Mini Sphere La     13-1014Regina Andrew12,417,000
62Canova-Dinning-Bubbles Chandelier16-1044CLRRegina Andrew56,316,000
63Mont Blanc – Dinning – Neo

Chandelier Large

16-1143PNRegina Andrew75,129,000
64Canova – Dinning – Tapered Hex

Crystal Table Lamp

13-1174Regina Andrew18,690,000
65Mont Blanc – Dinning – Eureka Task

Lamp

16-1119PNRegina Andrew22,452,000
66Bellagio – Bedroom – Daphne Table

Lamp

13-1126Regina Andrew16,839,000
67Mont Blanc – Bedroom – Tatiana

Crystal Table Lamp Large

13-1273Regina Andrew17,016,000
68Mont Blanc – Bedroom – Tatiana

Crystal Table Lamp Small

13-1272Regina Andrew12,417,000
69Heritage – Bedroom – Chain Link

Table Lamp

13-1102Regina Andrew24,960,000
70Garda – Bedroom – Milano Table

Lamp

13-1043AMRegina Andrew12,417,000
71Athena – Bedroom – Angelica Crystal

Table Lamp Small

13-1319Regina Andrew21,196,500
72Imperia – Bedroom – Exhibit Table

Lamp

13-1161Regina Andrew43,773,000
73Tivoli – Bedroom – Stardust Glass

Table Lamp

13-1047Regina Andrew9,909,000
74Tivoli – Bedroom – Art Glass Mini

Orb Lamp

13-1219Regina Andrew6,489,000
75Garda – Dining – Style: Dotto – Color:

Ochre – Size: 200

CUSTOMLinie Design69,111,000
76Mont Blanc – Dining – Style: Dotto –

Color: Cactus – Size: 200

CUSTOMLinie Design69,111,000
77Canova – Dining – Style: Fuller –

Color: Grey – Size: 200

CUSTOMLinie Design59,118,000
78Group D – Bellagio – Bedroom –

Style: Pennello – Color: Blue – Size:

200

CUSTOMLinie Design60,036,000
79Mont Blanc – Bedroom – Style: Bita –

Color: Blue – Size: 200

CUSTOMLinie Design50,421,000
80Heritage – Bedroom – Style: Akinori –

Color: Green – Size: 200

CUSTOMLinie Design69,111,000
81Garda – Bedroom – Style: Charm –

Color: White – Size: 200

CUSTOMLinie Design50,046,000
82Athena – Bedroom – Style: Fade –

Color: Leather – Size: 200

CUSTOMLinie Design86,460,000
83Athena – Dining – Style: Sachi –

Color: Silver – Size: 200

CUSTOMLinie Design69,111,000
84Imperia – Bedroom – Style: Fuller –

Color: Heather – Size: 200

CUSTOMLinie Design59,118,000
85Tivoli – Bedroom – Style: HT Shiny –

Color: Grey – Size: 200

CUSTOMLinie Design55,773,000
86Accessories & Rugs – Cloud 9 Duvet –

Celestia Queen – CELESTIADVT-

IV, Ivory

CUSTOMImperia Bedroom42,645,000
87Accessories & Rugs – Cloud 9 Euro –

Celestia – CELESTIAN-IV, Ivory

CUSTOMImperia Bedroom11,205,000
88Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– Grandite: GRANITE01J-GY, Grey

22×22

CUSTOMImperia Bedroom7,441,500
89Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– ASH02C-SV 14×20

CUSTOMImperia Bedroom8,779,500
90Accessories & Rugs – Cloud 9 Quilt –

Kantha Queen – KANTHAQ-LIN,

Linen

CUSTOMTivoli Bedroom26,340,000
91Accessories & Rugs – Cloud 9

Pillow: CA2436J-GY, Grey 22×22

CUSTOMTivoli Bedroom11,205,000
92Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– RAINA08J-IV 22×22

CUSTOMBellagio Bedroom9,951,000
93Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– ISLAY: ISLAY01J-BL BLUE

22×22

CUSTOMMount Blanc Bedroo11,205,000
94Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– NIMBUS: NIM03A-LB, LIGHT

BROW, GOLD 22×22

CUSTOMGarda Bedroom11,205,000
95Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– CRYSTAL 6012A-IV, IVORY

22×22

CUSTOMAthena Bedroom11,205,000
96Swivel ChairC065 GloriaNatuzzi56,860,500
97003 ChairC014Natuzzi38,464,500
98Relax ChairB903Natuzzi32,611,500
99Small – -NL130 stoneMustangNatuzzi56,233,500
100Various Chair – Relax ChairHimollaGermany75,005,250
101Sofa ( Dark Brown Leather)

Sofa da nâu (1 Ghế 3)

RTG_00150,894,382
102Stationary Sofa (Oak Leather))

Sofa da nâu (1 Ghế 3)

RTG_00249,356,566
103Sofa (Red Leather)

Sofa da đỏ (1 Ghế 3)

RTG_00347,232,916
104Sofa ( Red Fabric)

Sofa vải đỏ nhung (1 Ghế ba)

RTG_00430,512,219
105Recliner Chair (Light Green)

Sofa xanh (1 ghế đơn)

RTG_00511,797,245
106Sofa Chair 1/2 Cardinal (Red Fabric)RTG_00615,458,711
107Ottoman – Hydra (Light Green)

Sofa xanh (1 ghế đôn)

RTG_0076,589,826
108IHC – Arm Chair ( Red)

Sofa da đỏ (2 ghế đơn)

ITLF_00143,042,571
109Natuzzi- B520E (Chair + Loveseat+

Sofa) – COLOR:10BF

Sofa màu Kem(1 ghế đơn+1 ghế đôi+1 ghế ba)

ITLF_002356,838,371
110Natuzzi – B858E  (Chair + Loveseat+

Sofa) – COL:30JA

Sofa màu nâu hạt dẻ,viền đỏ  (1 ghế đơn+1 ghế đôi+1 ghế ba)

ITLF_003474,526,036
111Natuzzi – C021+C011 ( Sofa + 2

Chairs- Green) – COL:20JX

Sofa màu  xanh

ITLF_004473,875,108
112Natuzzi – 2030 Plaza-Sectional –ITLF_005678,266,295
113Natuzzi – C055- ( Sofa + Loveseat+ITLF_006283,967,055
114Himolla ( Chester – orange) Col:ITLF_007117,085,556
115Wall Decoration – Caribou and Fallow head Vat dung trang tri tuong đầu con tuần lộc48,738,185
116Decoration – Reccon with cards and glassed

Vat dung trang tri tren ban sofa – 1 con chồn cáo

28,478,071
117Chandelier  Đèn treo sừng hươu95,144,423
118Bedding Sets13,994,938
119area Rugs21,602,651
120area Rugs8,135,778


Ghi chú

  • Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
  • Bảo hành: 2 năm
  • Thời hạn hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá

 

.