tuyen giam doc ban hang Archives - SFHOME
tuyen giam doc ban hang
4 Tháng Hai, 2021

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

I- Thông tin chung Vị trí chức danh: Giám đốc bán hàng Bộ phận: Kinh doanh Quản lý trực tiếp: Tổng giám đốc II- Nhiệm vụ, công việc thực hiện Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của công ty. III- Nhiệm vụ cụ thể Xây dựng kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả […]
.