Tại sao nội thất phòng ngủ màu trắng được nhiều người ưa chuộng?

Tại sao nội thất phòng ngủ màu trắng được nhiều người ưa chuộng?

.